top of page

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

Madencilik proje, danışmanlık ve raporlama hizmetleri

Metal veya kömür madenciliğinde

* Kaynak/rezerv kestirimi (resource/reserve estimation)

* Maden Yatakları

* Madencilik üretim metod seçimi

* Yeraltı veya yerüstü ocak fizibilite çalışmaları

* Üretilebilir rezerv, üretim planlaması, termin, maliyet çalışmaları

* Kaya mekaniği ve testleri

* Tahkimat tasarımı, uygulama

* Maden havalandırması

* Şev stabilitesi (zemin veya kaya), heyelan, istinat yapıları ve zemin problemleri

* Cevher hazırlama (metalik veya kömür)

* Hidrojeoloji

* Patlatma tasarımı, sarsıntı ölçümü

* Saha jeoteknik veya jeofizik etüd işleri

* Proje ve danışmanlık hizmetleri için sanayi deneyimi yüksek üniversite öğretim üyelerinden, yerli/yabancı firmalardan çözüm ortakları bulunmaktadır. Madencilik problemine göre proje ekibi ve firmalar bir araya getirilebilmektedir.

* Mühendislik Jeolojisi Harita ve Kesitlerinin oluşturulması

* İmar Planı, Revizyonu ve Plan Tadilatına esas 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Yer Mühendislik Projeleri

* Jeolojik ve Jeoteknik Etütler

* Zemin ve Temel Etütleri

Jeofizik Hizmetleri

* Sismik Kırılma

* Masw - Remi

* Rezistivite - Düşey Elektrik Sondajı (DES)

* Mikrotremör

Sondaj Hizmetleri

* Jeoteknik Etüdlere Yönelik Zemin Sondajları

* Presiyometre Deneyleri

* Sondaj Danışmanlık Hizmetleri

bottom of page